CROESO - Fáilte

SC_CAT.jpg

Is caifé cairdiúil teolaí neamshotalach é Penceunant Isaf, ar shleasa íochtair Snowdon, tuairim céad méadar ón Royal Victoria Hotel, ar Chosán Llanberis.

Cuirfear fáilte chroíúil romhat ann agus beidh deis agat bualadh le daoine suimiúla ar do nós féin. Gheobhaidh tú tae agus caife, scailtín ceirtlise agus fíona agus rogha beorach ón gceantar. Tá rogha teoranta bia again ach tig leat do chuid sneaiceanna féin a thabhairt isteach sa gcaifé le hithe le do chuid tae. Meabhraítear duit nach é seo an caifé agus an tIonadh Cuairteoirí ar mhullach Snowdon.

SC_View.jpg

Eolas faoi Snowdon

Yr Wyddfa an t-ainm Breatnaise atá ar an sliabh, an ceann is airde sa mBreatain Bheag, 1085 méadar os cionn leibhéal na farraige.  Deirtear gurb é an sliabh is mó trácht sa mBreatain agus tuigfidh éinne a thagann chuig Penceunant Isaf ag buaic an tséasúir gur fíor sin.

Is iad na príomh-chasáin ar an sliabh, (deiseal):

Cosán Llanberis


Is é seo an ceann is faide ach áirítear é ar an gceann si fusa mar go bhfuil an grádán is éasca aige.

Conair Pyg

Tá a thús ag carrchlós Pen-y-Pass agus suas leis as sin thar Bwlch y Moch (Bearnas na Muice) ar shleas thoir Crib Goch.  

Conair na Mianadóirí

Tá a thús seo freisin ag carrchlós Pen-y-Pass agus is é seo an bealach is mó go mullach Snowdon is mó a úsáidtear.

Cosán Watkin

Deirtear gurb é seo an cosán is deacra go mullach an tsléibhe

Cosán Rhyd Ddu

Tá ainm eile air seo, Cosán Beddgelert. Is i mbaile beag Rhyd Ddu atá a thús.

Cosán Mhaoirseoirí Snowdon 

Tá a thús seo ag bother A4085,  ag an mBrú Óige taobh le Llyn Cwellyn,  in aice le Stáisiún Traenach Snowdon Ranger

Snowdon ar Thraen

Tógadh an Snowdon Mountain Railway sa mbliain 1894.  Is córas taistil go mullach an tsléibhe é ach is ábhar iontais turasóireachta ann féin é freisin.  

Ag Mullach an tSléibhe

Tógadh an chéad fhoirgneamh anseo sa mbliain 1838. Tógadh stáisiún nua traenach agus caifé nua i lár thríochadaí na fichiú aoise agus b’é Sir Clough Williams-Ellis, a dhear é, an té a chuthaigh an beaile beag Portmeirion i stíl Iodálach.  Cuireadh foirgneamh nua, Hafod Eryri, faoi bhrat slinne,  ar an mullach sa mbliain 2006..

Meabhraítear duit nach mbíonn na háiseanna uilig atá ag mullach an tsléibhe ar oscailt ar feadh na bliana.  Bíonn an caifé beag ag Halfway House ar oscailt le linn an tséasúir agus uaireanta ag an deireadh seachtaine taobh amuigh de sin.   Bíonn Penceunant Isaf Tea House ar oscailt chuile lá den bhliain.

SC_Rail.jpg

Do bhealach anseo:

Ar Bhus


Tá seirbhís mhaith áitiúil bus ó Llanberis go Caernarfon, Bangor, agus Betws-y-Coed trí  Capel Curig.  Tá sheirbhis thiomnaithe thointeála Sherpa a phiocann daoine suas ag tús gach ceann de na príomh-chosáin. 

Ar an Traen

Tá seirbhísí rialta traenach go Bangor ar na mórlínte ar fad as Londain, Lártíre agus Iarthuaisceart Shasana agus siar go Caergybi don bhád farantóireachta go hÉirinn. 

Chomh maith leis an Snowdon Mountain Railway a thugann daoine go barr an tsléibhe, tá line beaga eile sa gceantar an Llyn Padarn Llanberis Lake Railway – a thugann paisinéirí ón Victoria Hotel i Llanberis anon chuig an Iarsmalann Slinne agus  timpeall Llyn Padarn. Tugann an Welsh Highland Railway daoine ó Caernarfon síos go Beddgelert – agus tá stadanna air do chuid de na cosáin ar shleas thiar Snowdon – agus go Porthmadog, áit a ditg leat dul ar an Ffestiniog Railway chomh fada le Blaenau Ffestiniog.   Ach do thuras a phleanáil go cúramach tig leat camchuairt iontach a dhéanamh ó Caernarfon go Porthmadog, suas go Blaenau Ffestiniog, ar an bpríomhlíne go Acomhal Llandudno agus ar ais ar bhus go Caernarfon.

SC_Ice.jpg

Aimsir

Athraíonn an aimsir sa dúthaigh seo ó mhí go mí, ó lá go lá, ó mhaidin go nóin agus ó nóiméad go chéile.  Más ag siúl a bhéas tú, is fearr tuar cruinn aimsire a fháil ó Oifig na hAimsire ar an leathanach seo ar an Suíomh Gréasáin agus bíonn seo crochta ar an gClár Fógraí taobh amuigh den Penceunant Café, a bhuíoch sin leis an bPáirc Náisiúnta agus le Seirbhís Eolais Aimsire an tSléibhe.

Ná dearmad gur féidir leis an teocht ag barr an tsléibhe a bheith i bhfad níos ísle ná ag a bhun. Is fearr a bheith ullamh don rud is measa. 

Sábháilteacht Sléibhe

Is iontach an ceantar siúlóireachta é Snowdonia ach is gá a bheith ullmhaithe go maith sula dtugann tú faoi.

Bí ar an eolas faoi thuar na haimsire i gcónaí agus ná dearmad gur féidir leis an aimsir athrú go tobann, go háirithe ag mullach an tsléibhe.

Más id aonar nó le grúpa a bhéas tú ag siúl,  bíodh bun-trealach leat i gcónaí – fearaistí atá ar díol go forleathan sna siopaí earraí sléibhteoireachta sa gceantar.  

Tá go leor de na cosáin seo gear, garbh.  Is gá péire buataisí maithe – níl flip flops ná bróga éadroma oiriúnach ar chor ar bith. 

Is fearr léarscáil agus compás a thabhairt leat, cóta agus brístí báistí, éadach teolaí, lón agus uisce.

Maidir le héadach, is fearr go leor brat éadroma n a brat tiubh amháin.

Do shiúlóid níos faide, is fearr deoch te, feadóg, tóirse agus cadhnraí spártha, hata olann agus miotóga, go háirithe sa nGeimhreadh, agus  spéaclaí gréine agus uachtar gréine

Is iomaí duine a mbaintear tuisle as ar thalamh míréidh – agus tá go leor de sin ar Snowdon - agus ní miste bosca beag garchabhrach a bheith leat freisin.

Bíodh eolas na slí agat – ní amháin do bhealach suas ach do bhealach anuas freisin.  Má tá fút cosán éagsúil a shiúl ar do bhealach anuas, bí cinnte go bhfuil fhios agat cá bhfuil do charr nó do theach l lóistín. Tá go leor busanna ar fáil ach ní bhíonn said ann snan oíche.

Féach le cara a chur ar an eolas roimh ré faoin gcúrsa atá le siúl agat agus dean teagmháil leis ag deireadh lena chur in iúl gur fhill tú slán sábhálta.

Níl comhartha teileafóin ar gach cuid den sliabh, rud a fhágann nach féidir brath ar GPS  i gcónaí ann!

Agus ná dearma ceamara a bhreith leat !